ראשי |  הדף האישי שלי |  דואר נכנס |  איתור פרופיל |  חיפוש |  מועדפים |  מתאימים לי |  התמונות שלי |  הפרופיל שלי 

FREELOVE :: היכרויות אחרות

הצהרת פרטיות

אתר FREELOVE כפוף לחוקי מדינת ישראל ביחס לשמירה על הפרטיות אולם בשל חשיבות השמירה על פרטיותו של הלקוח אימצנו לעצמנו כללי שמירת פרטיות כפי שיפורטו בהמשך.
כל שינוי בכללי שמירת הפרטיות יפורסמו באתר.

המידע הנמסר בעת הצטרפות לאתר

בעת הצטרפותך ורישומך לקבלת שירותים משירותי האתר נבקשך לתן פרטים מסויימים שיאפשרו לנו לספק לך שירות אישי.
במידה ותהא מעוניין להצטרף שלא כחבר מלא המידע שיתבקש כולל את כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מידע דמוגרפי ונתונים כלליים בלבד.
במידה ותהא מעוניין להצטרף כחבר מלא המידע שיתבקש ממך יכלול אף מידע ביחס לפרטיך האישיים, פרטי כרטיס האשראי שלך וכדו'.
באפשרותך לציין את עצמך בכינוי על-פי שיקול דעתך במידה ואינך חפץ להזדהות בשמך האמיתי.
יתכן ותתבקש אף לספק מידע אישי ביחס לנתונים אישיים כגון גובה, מבנה גוף וכדו', כאשר נתונים אילו יהיו בעצם לצורכי ידיעת המשתמשים האחרים באתר ולהשלמת הפרופיל שלך.
במידה ותסופק על ידך תמונה, ששאר החברים והמשתמשים יוכלו לראותה, מובהר לך בזאת כי חלק מהמידע שימסר על ידך עשוי להיות מזוהה עמך אישית.
באפשרותך בכל עת לשנות את פרטי המידע שנמסרו על ידך.

השימוש במידע

השימוש במידע הנמסר על ידך (למעט פרטי כרטיס האשראי) מופץ באתר על מנת לסייע בידי החברים והמשתמשים האחרים לבחור בך אולם הפצתו נעשית אך ורק בהסכמתך.
באפשרותך לשנות מעת לעת את המידע הנמסר על ידך, להוסיף או לגרוע ממנו, לאפשר פרסומו במלואו או בחלקו.
פרטי הדואר האלקטרוני שלך מתבקשים על מנת שנוכל להעביר אליך מידע ביחס לאתר וכן הודעות שונות ופרסומים שונים כולל מבצעים לחברי ומשתמשי האתר.
החברים והמשתמשים האחרים באתר יוכלו להעביר אליך הודעותיהם באמצעות תיבת הדואר שלך כאשר מידע יכולת ההתקשרות הנוספת עמך לא ימסר להם על ידנו.
השימוש במידע אשר הנך מוסר לנו הנו לשימושנו בלבד ולא ימסר לגוף ו/או אדם כלשהו שאינו נכלל על צוות חברתנו (למעט יועצינו ונציגינו).
פרטי כרטיס האשראי שלך משמשים לחיוב חשבונך בדמי המנוי כאשר קליטת הפרטים נעשית במערכת מאובטחת שלא תאפשר את קליטת המידע על ידי גורמים אחרים אלא רק על ידנו.

מחיקת המידע

לאחר סיום התקשרותך עמנו הננו מוחקים את המידע שנמסר לנו על ידך כך שאם תרצה להצטרף מחדש תאלץ למסור את המידע פעם נוספת.

התערבות בהודעות החברים הגולשים
ההתקשרויות בין חברי האתר נעשות באמצעות הודעות מיידיות המועברות LINE ON או דואר פנימי באתר.
אין אנו מתערבים בהעברת ההודעות בין החברים למעט במקרים בו קיים חשש כי המשתמשים והמעבירים הנם בני פחות מ- 18 שנה ו/או שנעשה שימוש בשירותי האתר למטרות שידול ו/או כל הפרה חוקית אחרת ו/או הפרת תנאי ההתקשרות ו/או הצהרת הפרטיות.
נעשה כל מאמץ לא לאפשר העברת הודעות שבכוונתן לפגוע בחברים ו/או משתמשים אחרים באתר.
הננו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר או לשנות הודעות של חברים באתר הציבורי.

פרסומים

במידה ומידע פרסומי אשר יפורסם באתר יעניין אותך תוכל לקבלו בהתאם להנחיות שיפורסמו באתר.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי הפרסומים באתר נעשים על ידי גופים שונים באמצעות מכירת שטחי פרסום באתר ואין לנו ולא תהא לנו כל אחריות בהקשר לפרסומים שיפורסמו באתר.
בעצם הפרסום באתר אין משום המלצה כלשהי מטעמנו ביחס למי מהפרסומים ו/או המוצרים המפורסמים.
באפשרותך לרכוש שטחי פרסום באתר.

שאלות

באפשרות כל חבר להפנות שאלות בנושא הפרטיות ו/או האתר באמצעות משלוח השאלה בדואר אלקטרוני [email protected]
    הרעיון
    איך נרשמים
    מנויים
    הדף האישי
    פרופיל
    איתור פרופיל
    התמונות שלי
    חיפוש
    צפייה
    דואר חברים
    מועדפים
    מתאימים לי
    מקרא אייקונים
    אודותינו
    תנאי השירות
    פרטיות
כינוי

סיסמאלחץ להרשמה
    Share