ראשי |  הדף האישי שלי |  דואר נכנס |  איתור פרופיל |  חיפוש |  מועדפים |  מתאימים לי |  התמונות שלי |  הפרופיל שלי 

FREELOVE :: היכרויות אחרות


הדף האישי מרכז את המידע ואינטראקציה שלך עם חברים\חברות במערכת
וכן את המידע ואינטראקציה של חברים\חברות במערכת איתך ועליך.

המידע המוצג כולל:

* כמות החברים\חברות שיזמו איתך קשר והצגתם
* כמות החברים\חברות שהוסיפו אותך לרשימת המועדפים שלהם והצגתם
* כמות החברים\חברות שצפו בך והצגתם
* כמות החברים\חברות שחסמו אותך מלפנות אליהם והצגתם
* כמות החברים\חברות שביקשו ממך גישה לתמונות הפרטיות שלך והצגתם
* כמות החברים\חברות שאפשרו לך גישה לתמונות הפרטיות שלהם והצגתם
* כמות החברים\חברות שיזמת איתם קשר והצגתם
* כמות החברים\חברות שהוספת אותם לרשימת המועדפים שלך והצגתם
* כמות החברים\חברות שצפית בהם והצגתם
* כמות החברים\חברות שחסמת אותם מלפנות אליך והצגתם
* כמות החברים\חברות שביקשת מהם גישה לתמונות הפרטיות שלהם והצגתם
* כמות החברים\חברות שאפשרת להם גישה לתמונות הפרטיות שלך והצגתם


הערה:
הצגת החברים\ות המפורטות מעלה ניתנת לחברים \ות שהצטרפו כמנויים למערכת

תוצאות המידע המוצגות כוללות את כל הפעילות שנעשתה בינך ובין החברים ללא קשר למצב הנוכחי.
לדוגמא: באם הוספת חבר\ה לרשימת המועדפים שלך ולאחר מכן הסרת אותו\ה מהרשימה יוצג לך אותו חבר\ה ברשימת החברים\חברות שהוספת לרשימת המועדפים שלך.
אולם בניהול "רשימת המועדפים שלך " לא יופיע חבר זה.

לינקים שימושיים:

* עדכון פרופיל
* דואר נכנס
* הפתקים שלי
* בקשות של חברים לתמונות פרטיות שלך שעדיין לא טיפלת בהם.
* עדכון וצירוף תמונות
* רכישה ומצב מנוי.

בנוסף מוצגים חברים\חברות מתוך רשימת "המתאימים לך" בצורה רנדומאלית.
    הרעיון
    איך נרשמים
    מנויים
    הדף האישי
    פרופיל
    איתור פרופיל
    התמונות שלי
    חיפוש
    צפייה
    דואר חברים
    מועדפים
    מתאימים לי
    מקרא אייקונים
    אודותינו
    תנאי השירות
    פרטיות
כינוי

סיסמאלחץ להרשמה
    Share