ראשי |  הדף האישי שלי |  דואר נכנס |  איתור פרופיל |  חיפוש |  מועדפים |  מתאימים לי |  התמונות שלי |  הפרופיל שלי 

FREELOVE :: היכרויות אחרות


מערכת המרכזת עבורך את התכתובות שיזמת או שיזמו עימך חברים אחרים באתר.

המידע המוצג ניתן למיון לפי:
הודעה נקראה ע"י או לא
נושא
מאת
תאריך

פניות מחברים שאינם מנויים באתר יוצגו בחלקם עד אשר יוזם הקשר יצטרף כמנוי.

דואר נכנס - מציג את כל הפניות שפנו אליך חברים

לחיצה על כותרת הפניה תציג את תוכנה ותאפשר לך אפשרות מענה לחבר\ה שפנה אליך.
לחיצה על כינוי החבר תציג את כרטיסו.

האפשרויות הניתנות לך הם:
"השב לפניה" - מאפשר לך לשלוח מענה לשולח\ת ההודעה.
"מחיקה" - מאפשר לך למחוק את ההודעה ולהעבירה לסל המיחזור.
* ההודעה לא תמחק לצמיתות אלא רק בעת מחיקה מתוך סל המיחזור.
"חסום חבר " - מאפשר לך לחסום חבר מלפנות אליך.

בקשות לתמונות פרטיות - מציג את הבקשות לגישה לתמונות הפרטיות שלך שעדיין לא טיפלת בהם

האפשרויות הניתנות לך הם:
"אשר" - מאפשרת לחבר גישה לתמונות הפרטיות שלך
"דחה" - מונעת מהחבר גישה לתמונות הפרטיות שלך.
בכל עת תוכל לשנות הרשאות אלו בבר האפשרויות המוצג לך בעת צפייה בפרופיל החבר\ה.

דואר יוצא - מציג את הפניות שלך לחברים אחרים.

לחיצה על כותרת הפניה תציג את תוכנה ותאפשר לך אפשרות מענה חוזר לחבר\ה.
לחיצה על כינוי החבר תציג את כרטיסו.

האפשרויות הניתנות לך הם:
"שלח הודעה נוספת" - מאפשר לך לשלוח מענה לשולח\ת ההודעה.
"מחיקה" - מאפשר לך למחוק את ההודעה ולהעבירה לסל המיחזור.
* ההודעה לא תמחק לצמיתות אלא רק בעת מחיקה מתוך סל המיחזור.
"חסום חבר " - מאפשר לך לחסום חבר מלפנות אליך.

סל מיחזור - מציג את הפניות שמחקת

האפשרויות הניתנות לך הם:
"שלח הודעה נוספת" - מאפשר לך לשלוח מענה לשולח\ת ההודעה.
"מחיקה" - מאפשר לך למחוק לצמיתות את ההודעה
"חסום חבר " - מאפשר לך לחסום חבר מלפנות אליך

פתקים - מאפשר לך לכתוב פתקים אישיים,תזכורות וכדומה לשימושך האישי בלבד.
בכל עת תוכל להוסיף פתק, לעדכנו ולמחוק אותו.
    הרעיון
    איך נרשמים
    מנויים
    הדף האישי
    פרופיל
    איתור פרופיל
    התמונות שלי
    חיפוש
    צפייה
    דואר חברים
    מועדפים
    מתאימים לי
    מקרא אייקונים
    אודותינו
    תנאי השירות
    פרטיות
כינוי

סיסמאלחץ להרשמה
    Share